Zastosowanie systemów asekuracji pionowej

Według przepisów BHP terminem „praca na wysokości” określa się każdą czynność wykonywaną przez pracownika na powierzchni znajdującej się w odległości jednego metra ponad poziomem podłogi lub ziemi. Ponieważ tego rodzaju praca wiąże się z podniesionym ryzykiem wystąpienia wypadku, objęta jest szczegółowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo, a system asekuracji

Wymaga od pracownika, po pierwsze, specjalnego zezwolenia na wykonywanie pracy na wysokości, które jest poprzedzone odpowiednim szkoleniem oraz testami, po drugie, zastosowania szczególnych środków ostrożności w trakcie wykonywania pracy. Czym innym jest jednak praca na wysokości wykonywana na terenie biura, kiedy konieczna jest wymiana przepalonej żarówki, a czym innym czyszczenie okien wieżowca na wysokości kilkudziesięciu metrów. Różnego rodzaju zadania wymagają innego przygotowania oraz użycia odpowiedniego sprzętu. Każdy pracownik poruszający się w płaszczyźnie wertykalnej po drabinie, maszcie lub szybie wykorzystuje tzw. system asekuracji pionowej, czyli zespół akcesoriów pozwalających mu na bezpieczne pokonywanie drogi, jaką musi przebyć w celu wykonania naprawy, przeprowadzenia renowacji czy wymiany jakiegoś elementu wyposażenia np. turbiny wiatrowej. Co ciekawe, część z tych zabezpieczeń montowana jest na stałe jako część zbrojenia słupów lub masztów, po których wspinają się pracownicy – możemy wówczas napotkać np. szyny, do których pracownik podpina własną uprząż.

Nie zawsze jednak jest taka możliwość – wtedy korzysta się z mechanizmów stanowiących elementy wyposażenia pracownika, takie jak szelki, liny czy amortyzatory. Ciekawym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa jest stosowanie urządzeń z mechanizmem samohamującym. Są to swego rodzaju uprzęże, które w razie wypadku nie tylko chronią pracownika przed upadkiem z wysokości, ale także zapewniają mu bezpieczną ewakuację na powierzchnię ziemi. Mechanizmy te mogą działać na dwa sposoby. Po pierwsze, w pełni automatyczny – urządzenie reaguje wówczas amortyzacją upadku, a następnie samodzielnie opuszcza pracownika na bezpieczną wysokość. Po drugie, manualny – ten wymaga obecności partnera, który ręcznie zwalnia blokadę i uruchamia procedurę ewakuacji.

Obydwa systemy są niezawodne i wykorzystywane w zależności od specyfiki branży. Mimo ich wysokiej skuteczności należy jednak pamiętać również o stosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w postaci kasku, obuwia ochronnego, rękawic czy nawet okularów służących do ochrony wzroku. Praca na wysokości wcale nie musi być niebezpieczna – ryzyko jest jedynie potencjalne, a stosowanie się do procedur gwarantuje sto procent bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz