Przykładowe pytania egzaminacyjne UDT na suwnice

Egzaminy UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) na suwnice, mają na celu sprawdzić, czy osoba zdająca test ma wystarczającą wiedzę i umiejętności, by operować tym urządzeniem. Cały egzamin składa się z 15 pytań, z których przynajmniej 11 powinno być poprawnych. Rozwiązujący na udzielenie odpowiedzi ma aż 30 minut, co daje mu sporo czasu, by przemyśleć każdą odpowiedź.

Suwnica do transportu towarów

suwnica pomostowaTest jest jednokrotnego wyboru, a przygotować można się do niego online lub korzystając z różnych kursów. Nie należy zapominać, że nie tylko wiedza teoretyczna jest istotna, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne. Pytania egzaminacyjne dotyczą przede wszystkim definicji związanych z częściami suwnic. Wśród nich można znaleźć, chociażby zapytanie, czym są zgarniacze. Jest to nic innego jak element służący do zabezpieczenia kół suwnicy przed dostaniem się pod nie jakichkolwiek przedmiotów. Warto wiedzieć również, czym są łapy oporowe oraz kleszcze szynowe. Osoba zdająca egzamin powinna znać różnicę, między suwnicami, wciągarkami i wciągnikami. Warto zaznajomić się również, w jaki sposób zbudowana jest trwała suwnica pomostowa oraz inne jej rodzaje, w tym między innymi, jakie stosuje się zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne w budowie suwnic. Na egzaminie pojawiają się również pytania o suwnice funkcjonujące wewnątrz i na zewnątrz, przykładem takiego jest, czy kleszcze przeciwwiatrowe powinny znajdować się na każdej suwnicy, która pracuje na zewnątrz.

suwnica pomostowaZdający musi nie tylko znać pojęcia i definicje związane z suwnicami, lecz przede wszystkim musi też orientować się, które z urządzeń oraz jego elementów przedstawiane są na zdjęciach. Podstawą jest, by doskonale znać różnice między suwnicą wspornikową, półbramową, bramową oraz natorową z wysięgnicą. Przydatna może być również znajomość sposobu liczenia udźwigu nominalnego oraz innych parametrów związanych z suwnicami. Oprócz zapoznania się ze wszystkimi pytaniami i odpowiedziami należy również przeczytać o często popełnianych błędach przez osoby zdające egzaminy. Ucząc się do egzaminu UDT, nie należy zapamiętywać konkretnych pytań i odpowiedzi, gdyż ostatecznie mogą się one nieco różnić. Znacznie lepiej jest się nauczyć danego zakresu wiedzy.

Szczególną uwagę powinno zwrócić się na regulamin oraz zasady pisania egzaminów na suwnice, gdyż nieprawidłowe zaznaczanie odpowiedzi może zakończyć się niezdaniem testu. Egzamin powinno rozwiązywać się powoli, dlatego że jest na niego bardzo dużo czasu. Warto zaczynać od pytań, na które zna się odpowiedź, a po udzieleniu wszystkich odpowiedzi, sprawdzić, czy żadne pytanie nie zostało pominięte.

Dodaj komentarz