Najlepsze cienkie izolacje termiczne

Instalacje centralnego ogrzewania i rurociągi transportujące ciepłą wodę użytkową stanowią nieodłączną część każdego domu. Ich wydajność ma bezpośredni wpływ na koszt ogrzewania, zatem straty ciepła podczas transportu wody przez rurociąg powinny być jak najmniejsze, aby zapewnić maksymalną efektywność instalacji.

Dobra izolacja do firmy

 cienka izolacja termicznaZwiększenie parametrów grzewczych naszego domu pozwala nie tylko ograniczyć roczne wydatki, ale także zatroszczyć się o środowisko naturalne naszej planety. Aby to osiągnąć elementy instalacji grzewczej powinny być odpowiednio zabezpieczone ochronną warstwą izolacji termicznej, której zadaniem jest znaczne ograniczenie strat ciepła w obrębie izolowanego rurociągu. Prawidłowe funkcjonowanie termoizolacji zależy od dwóch kluczowych współczynników. Jeden z nich jest wyrażany jako lambda i określa zdolności danego materiału do przewodzenia temperatury. Im jest on niższy, tym lepszym izolatorem jest dany materiał, co przekłada się na wymaganą grubość warstwy izolacji oraz jej wydajność. Drugą bardzo istotną właściwością otuliny termoizolacyjnej jest współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej, który odzwierciedla skalę przenikania wilgoci przez izolację.

 cienka izolacja termicznaNależy pamiętać, że przesiąkanie wody przez warstwy izolacyjne niekorzystnie wpływa na jej zdolności do zatrzymywania ciepła. Możemy wyróżnić kilka rodzajów termoizolacji, które różnią się pod względem ich zastosowania, trwałości oraz grubości. Rekomendowana cienka izolacja termiczna z polietylenu to jeden z najbardziej popularnych rodzajów otulin termoizolacyjnych. Elastyczność materiału i niska wartość współczynnika lambda sprawia, że są one łatwe w montażu, a by zapewnić optymalną wydajność większości instalacji domowych w zupełności wystarczy jej stosunkowo cienka warstwa. Dobrą alternatywą dla tego rodzaju otulin są wyroby z pianki poliuretanowej, które posiadają najniższy współczynnik przewodzenia ciepła ze wszystkich dostępnych obecnie na rynku materiałów izolacyjnych. Są one wyjątkowo lekkie, co ma pozytywny wpływ na odciążenie konstrukcji nośnej i są dostępne w wersjach bez płaszcza ochronnego lub z dodatkową warstwą ochronną z folii aluminiowej lub polichlorku winylu.

Należy pamiętać, że prawidłowy montaż izolacji termicznej jest równie istotny, jak dobór odpowiedniego materiału izolacyjnego. Zakładanie otulin powinniśmy rozpocząć od zabezpieczenia kolanek i rozgałęzień rur, aby zagwarantować maksymalną szczelność izolacji i wyeliminować tym samym ryzyko powstania tak zwanych „mostków termicznych”, czyli szczelin przez które wydostawać się będzie ciepło.

Dodaj komentarz