Jakie złoża znajdują się w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków?

Jakie złoża znajdują się w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków?

Decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków lub większe urządzenie, warto wiedzieć więcej o sposobie jego działania. W każdym wypadku pozbywanie się nieczystości wymaga wykorzystania organizmów żywych, czyli bakterii. Stworzą one na powłokę utrzymującą się na złożu, czyli urządzeniu specjalnie przystosowanym do bytowania mikroorganizmów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

 ekologiczna oczyszczalnia ściekówTo tam namnażają się bakterie, które są odpowiedzialne za czyszczenie ścieków. Złoża bardzo od siebie się różnią. Nowoczesna ekologiczna oczyszczalnia ścieków, jaką montuje się niedaleko domu, jest wyposażona w mikrobiologiczny filtr, przez który przepuszcza się nieczystości – dzięki temu, że stykają się zarówno z bakteriami, jak i powietrzem, urządzenie działa poprawnie. Pierwszy rodzaj to złoża stałe, czyli znajdują się w nośniku, określanym też jako stelaż. Ścieki stykają się z mikroorganizmami, a następnie opadają ku dnu zbiornika po straceniu swojej szkodliwości w wyniku licznych przekształceń. Innym rodzajem złóż stałych są bakterie zanurzone pod powierzchnią ścieków. Minusem takiego rozwiązania konstrukcyjnego jest to, że tlen musi być dostarczony do mikroorganizmów, dlatego trzeba go sprężyć, wykorzystując dyfuzory. Są nimi przewody – talerzowe lub rurowe – które umieszcza się poniżej stelażu. Zbiornik zawierający bakterie musi mieć również wypełnienie w postaci na przykład keramzytu, na którym powstaje błona z mikroorganizmów.

 ekologiczna oczyszczalnia ściekówCiekawym pomysłem jest też zastosowanie złoża zraszanego, które musi być zraszane nieczystościami – znajdujące się powierzchni kruszywa bakterie szybko oczyszczają ścieki. Warto zwrócić uwagę także na ruchome wypełnienia, które wymagają zużycia większej ilości energii, jednak przynoszą doskonałe rezultaty. Plusem takiego rozwiązania jest bezpośrednie dostarczenie powietrza do mikroorganizmów, dzięki czemu ścieki są rozkładane w tlenowym procesie, który jest bardzo skuteczny. Wewnątrz oczyszczalni znajdują się specjalne kształtki utrzymywane w dole zbiornika. Wszystko dzięki mieszadłom lub sprężonemu powietrzu. Wybierając nowoczesną ekologiczną oczyszczalnię ścieków, warto zwrócić uwagę na złoże, jakie się w niej znajduje, czyli na urządzenie, w którym bytują mikroorganizmy.

W zależności od rozwiązania trzeba dostarczyć do bakterii tlen oraz ścieki, jednak odbywa się to na różne sposoby. Niekiedy mikroorganizmy znajdują się na powierzchni cieczy – mowa wtedy o złożu stałym nieruchomym. Innym pomysłem są zanurzone dyfuzory, czyli przewody talerzowe bądź rurowe. Można też postawić na ruchome złoża, które są niezwykle skuteczne.

Dodaj komentarz