Gdzie można budować biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Kiedy decydujemy się na budowę domu, a do działki nie jest doprowadzona kanalizacja miejska, stajemy przed bardzo trudnym wyborem odpowiedniego systemu pozwalającego na gromadzenie zanieczyszczeń.

Biologiczne oczyszczalnie są popularne

biologiczne oczyszczalnie ścieków	Rozwiązania są aż trzy – szambo betonowe, zbiornik wykonany z polietylenu lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W związku z coraz większą dbałością o ekologię oraz chęcią obniżenia kosztów eksploatacji, coraz więcej osób decyduje się na wybudowanie systemu pozwalającego na filtrowanie wody bezpośrednio na terenie działki. Nie wszędzie można pozwolić sobie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. W terenach górzystych nie jest to wskazane, ponieważ w okresie roztopów zboczami zaczynają spływać potoki, które nawadniają grunty. Mogłoby to uniemożliwić przepływ cieczy przez błonę biologiczną i spowodować całkowitą dysfunkcję oczyszczalni i przelanie się ścieków. Dlatego system jest polecany do mieszkańców terenów nizinnych, takich jak wielkopolska. Biologiczne oczyszczalnie ścieków w Poznaniu są coraz bardziej popularne, jednak nie wszędzie można je stosować.  Powinny być zlokalizowane w miejscach, w których w przekroju geotechnicznym wyszczególnione są grunty niespoiste.

biologiczne oczyszczalnie ścieków	Piaski, żwiry i pospółka bez problemu pozwolą na wsiąkanie oczyszczonej wody w głąb ziemi, dzięki czemu filtracja będzie przebiegała sprawnie, a zbiornik nie ulegnie przepełnieniu. Na to, czy na działce można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków ma również wpływ to, jak duża jest działka. Ze względu na przepisy prawne oraz zalecenia producenta zbiorniki nie powinny znajdować się zbyt blisko domu ani granicy działki. Dlatego, jeśli nie posiadamy wystarczająco dużo miejsca do tego, aby swobodnie usytuować cały system drenażowy, nie dostaniemy zgody na budowę systemu filtrującego ścieki. Woda nie może być odprowadzana na działkę sąsiednią, ani zagrażać konstrukcji nośnej budynku, a w szczególności fundamentom i ścianom piwnic. Dodatkowe miejsce jest przydatne również wtedy, gdy chcemy wzbogacić system o zbiornik do magazynowania oczyszczonej wody. Aby biologiczna oczyszczalnia ścieków mogła poprawnie funkcjonować muszą być spełnione pewne kryteria. Jeśli mamy problem z wstępnym określeniem, czy teren działki nadaje się do wykonania tego typu systemów, warto skontaktować się z producentem lub wykonawcą tego typu instalacji.

Z pewnością udzielą nam oni odpowiednich informacji na temat tego, czy inwestycja sprawdzi się również w tym konkretnym terenie. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, wystarczy złożyć zawiadomienie o budowie do urzędu i można przystąpić do realizacji inwestycji.

Dodaj komentarz